LUIs Massagestudio
"Berührung ... eine meist vergessene Sprache ..." (Osho)


Yoga Kshana-Room


Yogalehrerin BYV  -  Hormonyogalehrerin BYV  -  autorisiert in Yoga Nidra

Prana Healing BYVG  -  Chakra Lehrerin BYV  -  Klang Yoga Lehrerin BYV

Peter Hess®-Klangmassagepraktikerin


Website:    http://www.yoga-kshana-room-nuernberg.com/

Facebook:  https://www.facebook.com/yoga.kshanaroom?fref=ts

E-Mail
Anruf
Karte